Niste sami.

Milijun potpisa za raznolikost u Europi

Potpišite!

U Europskoj uniji živi

oko 50 milijuna ljudi

koji su pripadnici nacionalnih manjina ili
zajednica koje govore manjinskim jezicima.

JEDNA OD EUROPSKIH NAJSTROŽE ČUVANIH TAJNI

Ove zajdnice snažno doprinose jezičnoj i kulturnoj raznolikosti Europe. Zajedno s ostalim Europljanima, manjine žele odrediti budućnost Europe, budućnost u kojoj se neće uzimati u obzir samo veliki jezici ili dominantne kulture, nego i one manjinske. Manjinske zajednice stoga traže zaštitu i podršku u očuvanju vlastitog identiteta. To je ono na što poziva Manjinska SafePack Inicijativa.
Otključajte tajnu!

Manjine čine Europu bogatijom!

Potpišite peticiju i pomognite nam stvoriti bolju budućnost za
nacionalne manjine i manjinske jezične zajednice u Europi!

Želite li saznati više?

Prava nacionalnih i jezičnih manjina nisu uvijek poštivana. Njihovi jezici i kulture u mnogim su slučajevima ugroženi. Te zajednice žele šansu da mogu živjeti životom koji je u skladu s njihovim tradicijama. Ako želimo održati Europu raznolikosti, onda je došlo vrijeme da podržimo i promičemo i vrijednosti manjina.

Manjinska SafePack Incijativa ne želi ništa oduzeti većinskim europskim zajednicama. Sve što želi je učiniti Europu raznolikijom svojim jezicima i kulturama. Potpišite peticiju i učinite Europsku uniju mjestom gdje se svaka osoba koja pripada nacionalnoj manjini ili manjinskoj jezičnoj grupi osjeća kod kuće!

ČESTA PITANJA

1. Što je Europska Građanska incijativa?

Europska Građanska incijativa je instrument neposredne demokracije koji je Europska unija uvela 2012. godine. Ako više od jednog milijuna europskih građana iz najmanje sedam zemalja članica, podrži neku inicijativu koju je predložila grupa građana, Europska komisija mora se angažirati oko tog prijedloga.

2. Što predstavlja Minority SafePack Incijativa?

To je paket zakonskih projedloga za sigurnost nacionalnih zajednica, set pravnih akata Europske unije, koji omogućuju promociju manjinskih prava, jezičnih prava i zaštitu njihovih kultura. Ukratko, on objedinjujej naše glavne ciljeve: sigurnost i zakonodavni paket za manjine.

3. Zašto treba podržati Minority SafePack Incijativu?

Moto je Europske unije „In varietate concordia – Zajedništvo u različitostima“. Svrha Minority SafePack Incijative je ohrabriti Europsku uniju da živi u skladu s tim motom i da poboljša zaštitu ljudi koji propadaju nacionalnimi jezičnim manjinama, te da ojača kulturnu i jezičnu raznolikost Unije. Europska unija je u prošlosti prečesto ignorirala ovakve zahtjeve i dopuštala je da se manjinska pitanja rješavaju na razini država članica ili pak preko međunarodnih organizacija.

4. Što želimo?

Želimo da Europska unija preuzme odgovornost i postane stvarni promicatelj kulturalne i jezične razliitosti u cijeloj Europi. Želimo da kopenhaški kriteriji (kriteriji po kojima se odlučuje može li neka država postati članica EU – op.p.) o očuvanju prava manjina budu poštovani i od strane država članca EU.

5. Što predlažemo?

Inicijativa Minority SafePack uključuje jedanaest izvornih prijedloga od kojih je devet Europska komisija već registrirala:

 1. Preporuke EU za zaštitu kulturne i jezične različitosti
 2. Financiranje programa za male jezične zajednice
 3. Osnivanje Centra za jezičnu različitost
 4. Ciljevi regionalnih razvojnih fondova EU trebaju uključiti zaštitu nacionalnih manjina i promicanje kulturne i jezične raznolikosti
 5. Istraživanja o dodanoj vrijednosti koju manjine donose našim društvima Europi
 6. Približavnje jednakosti u statusu za manjine bez državljanstva, npr. Roma
 7. Jedinstveni europski zakon o autorskim pravima tako da manjine mogu uživati usluge i emisije na materinjem jeziku
 8. Sloboda usluga i prijema audio-vizualnih sadržaja u manjinskim regijama
 9. Prestanak izuzimanja regionalne (državne) podrške za manjinsku kulturu, medije i očuvanje kulturne baštine

6. Što podržavam potpisivanjem SafePack Inicijative?

Potpisivanjem naše inicijative pokazujete Europskoj uniji da želite jačati kulturnu i jezičnu različitost i manjinska prava.

7. Kako mogu potpisati SafePack Inicijativu?

Možete je potpisati bilo na papiru ili online.
Možete je potpisati samo jednom, bilo na papiru ili online.
Morate imati najmanje 18 godina (u Austriji 16), i biti građanininon/građankom jedne od zemalja članica EU. Ako imate dvojno državljanstvo ili više od dva državljanstva, možete se potpisati samo jednom. Pri ispunjavanju formulara možete slobodno odabrati jedan od 24 službena jezika EU.

8. Ako ispunim formular, hoće li moji osobni podaci biti sigurni?

U skladu s člankom 10 Smjernice 95/46/EC Europskog parlamenta i Vijeća, osobni podaci koji se upisuju u ovaj formular biti će dostupni samo vlastima nadležnim za verificiranje i potvrđivanje broja važećih potpisa.

Prema članku 8 EU Pravilnika br 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskim inicijativama od 16 veljače 2011, nadležne vlasi država članica također će provjeriti podatke i na kraju izdati potvrdu.

Inicijativa Minority SafePack vodi prikupljanje potpisa putem Interneta koristeći software i servere Europske komisije u Luxemburgu. Vaši se podaci ne mogu koristiti ni za kakve druge svrhe. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koji su prikupljeni putem sotwarea same Europske komisije, a podaci se sigurno pohranjuju na serverima Komisije u Luxembourgu.

Svi izrazi podrške bit će uništeni najkasnije 18 mjeseci nakon datuma registracije građanske incijative, a u slučaju administrativnih ili pravnih postupaka, najkasnije jedan tjedan nakon datuma zaključivanja spomenutih postupaka.

9. Kako ispuniti formular?

 • Jezik možete slobodno odabrati između 24 službena jezika EU
 • Za svaku državu članicu EU postoji poseban formular. Odaberite odgovarajući (prema državi u kojoj imate prebivalište odnosno čiji ste građanin/građanka)
 • Molimo da formular pažljivo pročitate i unesete sve tražene informacije
 • Nepotpuni podaci značit će da je potpis nevažeći
 • Peticiju trebate potpisati samo jednom (bilo na papiru ili online)

10. Koga mogu kontaktirati vezano uz peticijsku kampanju?

Federalna unija europskih nacionalnosti (FUEN), krovna organizacija europskih autohtonih manjina, glavni je organizator i kontakt za peticijsku kampanju Minority SafePack Inicijative. Taj se zadatak obavlja u ime Građanskog vijeća Minority SafePack Incijative.

Molimo da sva pitanja uputite na info@manjinska-inicijativa.hr.

11. Kako mogu pomoći u kampanji?

Zajedno s lokalnim i regionalnim organizacijama članicama i našim partnerima radimo na tome da SafePack Incijativa postigne uspjeh. Želimo se s vama povezati i razgovarati o logistici. Molimo da sva pitanja uputite na info@manjinska-inicijativa.hr.

POTPIŠITE PETICIJU

Učinite Europsku Uniju mjestom gdje će se svi pripadnici
nacionalnih manjina ili manjinskih jezičnih zajednica osjećati kao kod kuće!

Ako niste u mogućnosti potpisati peticiju on-line

potražite nas na ovim lokacijama.
00dana
00sati
00minuta
00sekundi